wolkjes
Logo praktijk Titel nieuwtjes
maart 2019

praktijk weer open maar sluit per 1 april 2019 definitief

na enkele verzoeken om toch hier te mogen komen hebben Elbrich en ik besloten...
lees meer...

oranje lijn

11 juni 2018

fout in mijn website

zoals u ziet staat er ineens allerlei rommel op mijn site. ik heb besloten dit...
lees meer...

oranje lijn

20 april 2018

versturen van rapporten

we krijgen regelmatig de vraag of het rapport wel verstuurd is . Dat komt omd...
lees meer...
Foto van de praktijk
Pagina titel
Keuringen CBR 4.

Sinds 1 Jan 2014 is er een maximum voor indirecte tijd van een half uur. Dat wil zeggen dat de aanmeldprocedure, het inlezen en schrijven van het rapport binnen deze tijd geacht wordt klaar te zijn. Dat kan natuurlijk niet, maar ik heb alle ruis er om heen beperkt. Dus geen telefoon gesprekken, vragen alleen per email, geen extra service. En ik keur pas als de laboratorium gegevens binnen zijn.(uitzonderingen daar gelaten.)
Nadat de gegevens van het CBR binnen zijn, krijgt u via email, of als dat er niet is per post, een laboratoriumformulier en een bevestiging.
Bij binnenkomst van de gegevens van het ziekenhuis wordt u uitgenodigd te komen. Mocht de datum u niet schikken dan kunt u dat per mail aangeven. U krijgt dan een andere afspraak 3 weken later.
Het rapport wordt dezelfde week, dat u geweest bent, verstuurd.

Ook komt het voor dat u bij mij komt omdat u mij op een lijst hebt gevonden. U hebt dan een eigen verklaring die u naar mij mee kunt nemen zodat we de vragen door kunnen nemen. U hoeft niet naar een bedrijfsarts of andere huisarts. ik heb in dat geval geen gegevens van u en wil die van te voren wel graag hebben zodat ik het rapport kan voorbereiden.
Ik vraag u in zo'n geval om even via email contact met me op te nemen.


Verklaring afkortingen:
GGZ=geestelijke gezondheidszorg
ZGP= zelfstandig gevestigd psychiater
VZGPF=Vereniging zelfstandig gevestigde psychiaters Friesland

VZGPF is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde, zelfstandig werkende psychiaters in de regio Friesland. Doelstelling van het verband is, door intensief onderling overleg, te komen tot kwaliteitsbewaking en bevordering en onderlinge waarneming.


< Over de praktijk